Linkki sähköiseen ajanvarausjärjestelmään: 

https://vello.fi/tmitiiaahokainen/fi